YENİ BİR HAYAT VARLIK YÖNETİMİ

Globalleşmenin etkisiyle faaliyetlerini farklı coğrafyalara yayan işletmelerin arttığı günümüzde mevzuatlara hakim olmak, uyumluluk kriterlerini bilmek, vergi öngörü ve değerlendirmelerini yapmak büyük önem taşımaktadır. Uluslararası bir çok iş imkanını beraberinde sunan yatırım programları, sağladığı vergi avantajları ile yatırımcılar tarafından talep görmektedir.

Yeni Bir Hayat, Malta Hükümeti tarafından özel olarak yetkilendirilen uluslararası çözüm ortağı ve çatı kuruluşu Terranova Global’in Malta ofisi ile şirket kurulumu, birleşme, satın alma, iş ortaklığı, sermaye yatırımı, uluslararası ticari faaliyetlere yönelik finansal hizmetler, vergi optimizasyonu ve denetim süreçleri konusunda destek vermektedir.

Şirket ve işletmelerin finansal raporlaması, muhasebesi, yeniden yapılandırılması, insan kaynakları işlemleri kapsamında ilgili çalışma izinlerinin alınması, bordro ve vergi işlemlerinin yürütülmesinde aktif rol oynamaktadır.

Mali tablo denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi olmak üzere denetim süreçlerinde danışmanlık vermektedir. Şirketin mali tablolarının, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak yapılması, finansal fonksiyonlarının yanı sıra üretim, satış, pazarlama ve insan kaynakları gibi operasyonel fonksiyonlarının, ilgili kanunlar, düzenlemeler ve şirket prensipleriyle uyumlu olması ve şirketin verimlilik esasına dayalı performansının ölçümlenmesi, destek verilen ana konu başlıklarını oluşturmaktadır.

Ülkelerin yabancı yatırımları desteklemek amaçlı yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmaları bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malta Hükümeti arasında da İitikrarlı bir yatırım ortamı meydana getirmek ve ekonomik kaynakların en etkin biçimde kullanılmalarını sağlamak üzere 10 Ekim 2003 tarihinde Yatırımların Karşılıklı Teşviki Ve Korunmasına İlişkin Anlaşma imzalanmıştır.

Avrupa Birliği üyesi ve 2017 Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı yapmış Malta Devleti, uluslararası şirketlere vergi kolaylıkları tanıyan ülkeler arasında yer almaktadır. Vergi ve şirket kurulumları konusunda avantajlı uygulamaları bulunmaktadır. Malta vergi sisteminde Malta’da ikamet eden şirketler yüzde 35 oranında kurumlar vergisine tabidir ancak çifte vergilendirme kanunu kapsamında yabancı yatırımcılara indirim seçenekleri sunulmakta, devletin şirket sahibine geri ödediği vergi iadesi yüzde 30’a kadar çıkmakta, kurum vergisi yüzde 5 seviyesine gelmektedir. Bunun yanı sıra Malta Hükümeti patent ve fikri mülkiyet alanlarında belli kriterlerin sağlanması koşuluyla vergi muafiyeti sunmaktadır. Ülkede servet, sermaye, stopaj vergisi uygulanmamaktadır. Deniz aşırı fon yönetimi alanında önemli bir adım atan Malta’da avacılık ve denizcilik başta olmak üzere seçili sektörlere sağlanan teşvik paketleri ve vergi indirimleri söz konusudur.